วิธีการใช้งานระบบ
1. ใส่รหัสนักศึกษาลงไปในช่อง
2. คลิกที่ปุ่ม Search Pay-in
3. เมื่อพบข้อมูลแล้ว ให้คลิกที่ icon เพื่อ Download file

หมายเหตุ * ต้องระบุข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์ / Note* Require filled information
Input Student ID

รหัสนักศึกษา* :